คณะเกษตรศาสตร์ มีกำหนดจัดงานโครงการเปิดฟาร์ม และห้องปฏิบัติการในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558 และโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์การเกษตร ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2558 ณ อาคารเทคโนโลยีทางการเกษตร ซึ่งตรงกับกำหนดการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 

นิทรรศการสาขาวิชา
  • นิทรรศการด้านพืชไร่
  • นิทรรศการด้านพืชสวน
  • นิทรรศการด้านสัตวศาสตร์
  • นิทรรศการด้านอุสาหกรรมเกษตร
  • นิทรรศการด้านประมง
  • นิทรรศการด้านสารสนเทศการเกษตร
รายละเอียด ระเบียบ กติกาการแข่งขัน
กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การแข่งขันพูดส่งเสริมการเกษตร สัปดาห์วิทยาศาสตร์, 19 สิงหาคม 2557 การแข่งขันพูดส่งเสริมการเกษตร สัปดาห์วิทยาศาสตร์, 19 สิงหาคม 2557 ( -2 ภาพ)
การแข่งขันพูดส่งเสริมการเกษตร สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 19 สิงหาคม 2557
การประกวดโครงงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ คณะเกษตรศาสตร์, 19 สิงหาคม 2557 การประกวดโครงงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ คณะเกษตรศาสตร์, 19 สิงหาคม 2557 ( -2 ภาพ)
การประกวดโครงงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ คณะเกษตรศาสตร์, 19 สิงหาคม 2557
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 19 สิงหาคม 2557 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 19 สิงหาคม 2557 ( -2 ภาพ)
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 19 สิงหาคม 2557
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (เก็บตก), 19 สิงหาคม 2557 สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (เก็บตก), 19 สิงหาคม 2557 ( -2 ภาพ)
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (เก็บตก), 19 สิงหาคม 2557
พิธีเปิดวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 18 สิงหาคม 2557 พิธีเปิดวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 18 สิงหาคม 2557 ( 49 ภาพ)
พิธีเปิดวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย รศ.ธีรพล บันสิทธิ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์, 18 สิงหาคม 2557
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 18 สิงหาคม 2557 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 18 สิงหาคม 2557 ( 124 ภาพ)
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 18 สิงหาคม 2557
การประกวดโครงงาน วิทยาศาสตร์การเกษตร วันที่ 19-20 สิงหาคม 2556 การประกวดโครงงาน วิทยาศาสตร์การเกษตร วันที่ 19-20 สิงหาคม 2556 ( 122 ภาพ)
การประกวดโครงงาน วิทยาศาสตร์การเกษตร วันที่ 19-20 สิงหาคม 2556 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ วันที่ 19-20 สิงหาคม 2556 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ วันที่ 19-20 สิงหาคม 2556 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ( 108 ภาพ)
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ วันที่ 19-20 สิงหาคม 2556 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วิทยาศาสตร์การเกษตร 17-18 สิงหาคม 2555 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาศาสตร์การเกษตร 17-18 สิงหาคม 2555 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ( 343 ภาพ)
วิทยาศาสตร์การเกษตร 17-18 สิงหาคม 2555 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วิทยาศาสตร์การเกษตร 18-19 สิงหาคม 2554 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาศาสตร์การเกษตร 18-19 สิงหาคม 2554 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ( 240 ภาพ)
วิทยาศาสตร์การเกษตร 18-19 สิงหาคม 2554 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วิทยาศาสตร์การเกษตร 17-18 สิงหาคม 2553 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาศาสตร์การเกษตร 17-18 สิงหาคม 2553 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ( 134 ภาพ)
วิทยาศาสตร์การเกษตร 17-18 สิงหาคม 2553 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พิธีเปิด วิทยาศาสตร์การเกษตร 17-18 สิงหาคม 2553 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พิธีเปิด วิทยาศาสตร์การเกษตร 17-18 สิงหาคม 2553 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ( 91 ภาพ)
พิธีเปิด วิทยาศาสตร์การเกษตร 17-18 สิงหาคม 2553 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วิทยาศาสตร์การเกษตรและงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2551 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาศาสตร์การเกษตรและงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2551 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ( 162 ภาพ)
วิทยาศาสตร์การเกษตรและงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2551 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นิทรรศการวิทยาศาสตร์เกษตรและงานเกษตรแฟร์ ณ คณะเกษตรศาสตร์, 16-17 สิงหาคม 2550 นิทรรศการวิทยาศาสตร์เกษตรและงานเกษตรแฟร์ ณ คณะเกษตรศาสตร์, 16-17 สิงหาคม 2550 ( 51 ภาพ)
นิทรรศการวิทยาศาสตร์เกษตรและงานเกษตรแฟร์ ณ คณะเกษตรศาสตร์, 16-17 สิงหาคม 2550
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การตรวจคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์อย่างง่าย" ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์เกษตรและงานเกษตรแฟร์ ( 58 ภาพ)
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การตรวจคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์อย่างง่าย" ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์เกษตรและงานเกษตรแฟร์ 16-17 สิงหาคม 2550 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์เกษตรและงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2549 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์เกษตรและงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2549 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ( 108 ภาพ)
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์เกษตรและงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2549 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 17 สิงหาคม 2549
นิทรรศการวิทยาศาสตร์การเกษตร 18-19 สิงหาคม 2548 ณ คณะเกษตรศาสตร์ นิทรรศการวิทยาศาสตร์การเกษตร 18-19 สิงหาคม 2548 ณ คณะเกษตรศาสตร์ ( 50 ภาพ)
นิทรรศการวิทยาศาสตร์การเกษตร 18-19 สิงหาคม 2548 ณ คณะเกษตรศาสตร์Since July 2013
Free Hit Counters
Free Hit Counter

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 85 ถ.สถลมาร์ค. อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190. Tel 0-4535-3500, Fax 0-4528-8373