คณะเกษตรศาสตร์ มีกำหนดจัดงานโครงการเปิดฟาร์ม และห้องปฏิบัติการในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 และโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์การเกษตร ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2561 ณ อาคารเทคโนโลยีทางการเกษตร ซึ่งตรงกับกำหนดการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 

นิทรรศการสาขาวิชา
  • นิทรรศการด้านพืชไร่
  • นิทรรศการด้านพืชสวน
  • นิทรรศการด้านสัตวศาสตร์
  • นิทรรศการด้านอุสาหกรรมเกษตร
  • นิทรรศการด้านประมง
(หมายเหตุ: ทุกกิจกรรมประกวด/แข่งขัน ปิดรับสมัครภายในวันที่ 12 สิงหาคม 2561)

Since July 2013
Counter
Free Hit Counter

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 85 ถ.สถลมาร์ค. อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190. Tel 045-353500, Fax 045-353536